Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κώστας Νικολάου
Άσπα Παπαφιλίππου
Κατάλληλο για όλους
Τρι 18:[email protected]

Παρουσίαση σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και το συνεργατισμό, συζητώντας με καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που έχουν σχετική συγγραφική, ερευνητική, διδακτική δραστηριότητα, καθώς και εμπειρία σε συνεργατικά εγχειρήματα. Παρουσίαση καλών πρακτικών κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και συνεργατισμού συζητώντας με καλεσμένους που είναι μέλη επιτυχημένων και καινοτόμων συνεταιρισμών και γενικότερα συνεργατικών εγχειρημάτων, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Επιμέλεια - Παρουσίαση:
Κώστας Νικολάου
Άσπα Παπαφιλίππου