Η κληρονομιά του Πυθαγόρα

Κατάλληλο για όλους

Το πρώτο μέρος της σειράς, "Τα Τρίγωνα της Σάμου", παρουσιάζουν στον θεατή τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι στρατιωτικοί αρχιτέκτονες, χωρίς τις δυνατότητες των σύγχρονων μηχανημάτων, μπόρεσαν να σκάψουν υπόγειους αγωγούς ξεκινώντας εκατέρωθεν και κατορθώνοντας να συναντηθούν στη μέση. Αυτά τα τούνελ στο νησί της Σάμου, με μήκος μεγαλύτερο του ενός χιλιομέτρου, παρουσιάζονται σαν ένα αντικειμενικό μάθημα για το πως οι αρχαίοι, δυο και τρεις χιλιετίες στο παρελθόν, χαλιναγώγησαν την γνώση των ορθογωνίων τριγώνων για να βελτιώσουν το κόσμο γύρω τους.Στο δεύτερο μέρος, "Πυθαγόρας και λοιποί", ο θεατής μαθαίνει περισσότερα για την ιστορία του Πυθαγόρειου Θεωρήματος, συμπεριλαμβανομένου της ιδέας ότι η ανάπτυξη του δεν οφείλεται αποκλειστικά στον Πυθαγόρα. Παίρνουμε μια γεύση του σχεδόν λατρευτικού κύκλου που είχε δημιουργηθεί γύρω από την προσωπικότητα του και το πως η αφοσίωση των ακολούθων του οδήγησε σε μαθηματικές καινοτομίες που σήμερα θεωρούμε ως δεδομένες, συμπεριλαμβανομένου της ύπαρξης των ρητών αριθμών.Στο τρίτο μέρος, "Προκαλώντας τον Πυθαγόρα", το ντοκιμαντέρ παίρνει μια διαφορετική τροπή. Ο θεατής εισάγεται στην ιδέα ότι το σχεδόν ιερό Πυθαγόρειο Θεώρημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά. Αυτό το μέρος εξετάζει πως οι αρχαίες αρχές τις γεωμετρίας πρέπει να τροποποιηθούν για να ταιριάξουν στην διαρκώς μεταβαλλόμενη γνώση μας για τον κόσμο.