ΕΕΕΕΚ - ΙΝΑΑ ΠΕΥΚΩΝ

Κατάλληλο για όλους
Ειδικη εκπομπή@FM100.6

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. IN.A.A. (Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης), βρίσκεται στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Η σχολική μονάδα και το προσωπικό της υπάγονται στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Στο ΕΕΕΕΚ φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-22 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον ειδικού ή γενικού δηµοτικού σχολείου για 6 χρόνια. Την τρέχουσα σχολική χρονιά φοιτούν 65 μαθητές. Το μεγαλύτερο ποσοστό του μαθητικού δυναμικού έιναι μαθητές με μέτρια νοητική υστέρηση ενώ ένα μικρό ποσοστό είναι μαθητές που έχουν διαγνωστεί με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. · Παρέχει ακαδηµαϊκές γνώσεις προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των φοιτούντων µαθητών µέσα από τα µαθήµατα: Γλώσσα, Μαθηµατικά, Κοινωνική και Επαγγελµατική Αγωγή, Πληροφορική, Μουσική και Γυµναστική.