ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Πύλη διαχρονική ή φυσικό φαινόμενο;