ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Ανθρώπινη αποτυχία, ή τυχαίο γεγονός;