ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ: (Butch, Cassidy) (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Ιστορία δύο διάσημων ληστών του Φαρ Ουεστ.