ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Αιφνιδιαστική επίθεση ή προσδοκώμενο γεγονός;