ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ; (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Προϊόν των γονέων ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο;