ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Αρχιτεκτονική έκπληξη ή εξωγήινη εφαρμοσμένη μηχανική;