ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Πέντε χιλιάδες έτη ή παλαιότερα ο πρώτος μας απόγονος;