Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΔΗΣ (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Ζωντανό πλάσμα ή μήπως θρύλος;