ΤΟ ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΕΣ ΠΑΛΑΤΙ (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Εκκεντρικός συλλέκτης ή μιμητής πυραμίδων;