Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Εξάλειψη δεινοσαύρων από φυσικό αίτιο ή από κάτι άλλο;