ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Αύξηση θερμοκρασίας λόγω φαινομένου ή ανθρώπινος χειρισμός;