11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Μεγάλα Παγκόσμια Μυστήρια (Worlds Greatest Mysteries))

Η στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τον σύγχρονο κόσμο.