"Μάλτα" (Εξερευνώντας τη Μεσόγειο(Mediterranean Sub II))

Η Μάλτα είναι ένα μικρό πυκνοκατοικημένο νησιωτικό κράτος, που αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος εφτά νησιών στο μέσο της μεσογείου.