Διακαναλική Συνέντευξη Τύπου "ΑΝΕΛ" (Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2019)

Σε μαγνητοσκόπηση μέσω ΕΤ1 βάση της κοινής Υπουργικής Απόφασης 1243/2019 – ΦΕΚ 1560/Β/8-5-2019.