Πληροφορίες - Επικοινωνία

Δ.Ε.Π.Θ.Ε.
Νικ. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη 54621

τηλ. (+30) 2310 261100
fax. (+30) 2310 286569 (Ραδιόφωνο – Διοίκηση)
(+30) 2310 267532 (Τηλεόραση)

 

Έφη Παλπάνα
τηλ. (εσωτ. 103)
[email protected]

 

Σύνταξη
[email protected]
Γραφείο Προγράμματος
τηλ. (εσωτ. 511)
[email protected]

 

Σύνταξη
[email protected]
Γραφείο Προγράμματος
τηλ. (εσωτ. 602)

 

Αφροδίτη Αργυροπούλου
(εσωτ. 612)
[email protected]

 

Σοφία Παναγιωτίδου
(εσωτ. 301)
[email protected]
Κόνυ Αλμπάνη
Εξυπηρέτηση Πελατών
τηλ. (εσωτ. 302)
[email protected]
Κωνσταντίνα Καρυοφίλλη
Υπεύθυνη Προγραμματισμού και Τιμολόγησης
τηλ. (εσωτ. 303)
[email protected]
Χορηγίες επικοινωνίας
[email protected]

 

http://premium-wordpress-themes.org