Οργανόγραμμα

Γενική Διεύθυνση
(Αναπληρωτής) Δημήτρης Ασπροπούλης

Διεύθυνση Τηλεόρασης (TV100)
(Αναπληρωτής) Δημήτρης Ασπροπούλης

  • Τμήμα Εξωτερικού Ρεπορτάζ
    Περικλής Κουδούνης

Διεύθυνση Ραδιοφώνου (FM100 & FM100,6)
Βασίλης Κοντογουλίδης

  • Τμήμα Προγράμματος Ραδιοφώνου
    Πόλυς Μαυρόπουλος

Τεχνική Διεύθυνση
(αναπληρωτής) Ζάχος Σαμολαδάς