Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Ανάπτυξης Ψηφιακής Υποδομής της ΔΕΠΘΕ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθ. 234/28-11-2017 (Θ.7), (ΑΔΑ:68Α7ΟΡΣΔ-68Ο) προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ανάπτυξης της Ψηφιακής Υποδομής της.
 
Επισυνάπτεται το κείμενο της πρόσκλησης.