Τροποποίηση για πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού δικτύωσης

Κατόπιν σχετικής παρατήρησης, στη Ομάδα ειδών 3 της "Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού δικτύωσης" προστείθενται τα ακόλουθα είδη:

  • 5x POE adapter για Ubiquiti Unifi AP AC LITE (CPV: 30237280-5)

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη το παραπάνω και να προβείτε στις σχετικές τροποποιήσεις των προσφορών σας.