Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια τηλεοπτικού εξοπλισμού και παρελκομένων

Η ΔΕΠΘΕ δημοσιοποιεί πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τηλεοπτικού εξοπλισμού και παρελκομένων. Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Ταχυδρομικά στην διεύθυνση Νικ. Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη,
  2. Μέσω fax στο 2310 267 532,
  3. Με e-mail ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Λεπτομερείς για την συμμετοχή στην πρόσκληση θα βρείτε στο συνημμένο.

Επισύναψη: