Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής διαδικτυακής πρόσβασης

Η Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας ενδιαφέρεται για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής διαδικτυακής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της (βλ. διεύθυνση κάτωθι), διαθέτοντας τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

  1. Ονομαστικός ρυθμός κατεβάσματος δεδομένων (download) τουλάχιστον 40Mbps
  2. Ονομαστικός ρυθμός ανεβάσματος δεδομένων (upload) τουλάχιστον 40Mbps
  3. Απεριόριστος όγκος μεταφερόμενων δεδομένων
  4. Τουλάχιστον 8 δημόσιες στατικές IP
  5. Παροχή τερματικού εξοπλισμού για σύνδεση σε δίκτυο 1000BASE‑T
  6. Για υπηρεσίες ασύρματου WAN, προ της οριστικοποίησης της σύμβασης απαιτείται επιτυχής δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι καλούνται να υποβάλλουν σχετικές προσφορές στις οποίες θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι όποιες εφάπαξ / μηνιαίες χρεώσεις που συνοδεύουν την παροχή υπηρεσιών καθώς και τα ακριβή τεχνικά και άλλα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Τα στοιχεία της επιχείρησης που πρέπει να εμφανίζονται στην προσφορά είναι:

Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας
Δραστηριότητα: Ραδιοτηλεοπτικός σταθμός
Διεύθυνση: Νικ. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη
ΔΟΥ: Δ΄ Θεσσαλονίκης
ΑΦΜ: 090356467
ΤΚ: 54621
Τηλ. 2310261100
Φαξ. 2310267532

Οι προσφορές παραλαμβάνονται το αργότερο έως την 30/11/2017 μέσω αποστολής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].