Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων μακιγιάζ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθ. 253/17-12-2018 (Θ.6), (ΑΔΑ:9ΠΔ7ΟΡΣΔ-Ι61) προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια προϊόντων μακιγιάζ, αναλώσιμων μακιγιάζ και ειδών ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του έτους 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο.