ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΊΜΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια πλεονασματικών και διαθεσίμων μονάδων αποθήκευσης πληροφορίας για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ).