Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυσίγγων μελάνης και αναλώσιμων γραφικής ύλης

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθ. 253/17-12-2018 (Θ.6), (ΑΔΑ:7ΑΧ7ΟΡΣΔ-ΛΙ4) προτίθεται να προχωρήσει στην ππρομήθεια φυσίγγων μελάνης και αναλώσιμων γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΠΘΕ. κατά τη διάρκεια του έτους 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο.