ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την κάλυψη αναγκών φωτισμού στο στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης της ΔΕΠΘΕ.
 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00.