ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΘΕ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση μίσθωσης υπηρεσίας ανασχεδιασμού της εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΠΘΕ που περιλαμβάνει τα λογότυπα των Δημοτικών Ραδιοφώνων FM100 και FM 100,6 και της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100, ηχητικά σήματα για την δημιουργία των εταιρικών σημάτων, και προωθητικών δράσεων που αφορούν την εταιρική ταυτότητα της Εταιρείας.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.