ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών διαχείρισης και ανάπτυξης πελατολογίου και εύρεσης χορηγιών εκπομπών για το έτος 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα.