Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την Προμήθεια υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης για ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης για ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα, έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00.