Ανακοινώσεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ (HARDWARE) 03.Απρ.2019
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104 ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 29.Μαρ.2019
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 105 ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΤΑΖ (ΜΟΝΤΕΡ) 28.Μαρ.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ6/2019 – ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 20.Μαρ.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ4/2019 – ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 20.Μαρ.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ2/2019 – ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 20.Μαρ.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ3/2019 – ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 20.Μαρ.2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΚΕΜ) 06.Μαρ.2019
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΟΧ 2/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 27.Φεβ.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 26.Φεβ.2019