Όλα τα αποσπάσματα

Πρωτεύουσες καρτέλες

TV100

“Αιμορραγία” Εγκεφάλων ή, Brain Drain αν προτιμάτε.
Έκτακτη εκπομπή για την σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
Μάθημα: Βιολογία
Μαθήματα: Λατινικά, Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Μαθήματα: Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. 
Μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά