Ο Δ/ντής Ερευνών του ΙΕΤΕΘ-ΕΚΕΤΑ Δρ Θωμάς Μπαρτζάνας

00:00
 
Κατάλληλο για όλους
Δευ, 06/03/2017 - 13:[email protected]

Σημαντικές μειώσεις στα κόστη επιφέρει η "έξυπνη" γεωργία και κτηνοτροφία, όπως τόνισε στα "Πέριξ" της TV100 ο Δ/ντής Ερευνών του ΙΕΤΕΘ-ΕΚΕΤΑ Δρ Θωμάς Μπαρτζάνας. Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και την αγροτεχνολογία, έχει αναπτύξει "έξυπνα" συστήματα λίπανσης και άρδευσης που μειώνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής και βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ενώ στην κτηνοτροφία αντίστοιχα μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω της ορθής διατροφής των ζώων.