Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το "Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο"

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από χθες,το σχέδιο νόμου του «Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου» που στοχεύει στην Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων μέσω  μιας σειράς αλλαγών για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά  στρεβλώσεις που έθεταν εμπόδια στην επιχειρηματικότητα.
Ο αρμόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε μάλιστα ότι με το νομοσχέδιο ξεμπλοκάρουν στο εξής  όλες οι επενδύσεις.
Πιο συγκεκριμένα,για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με το «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο,  επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.
Σχετικά με τον έλεγχο Επενδυτικών Σχεδίων προβλέπεται ότι, μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% αυτού και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.
Σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη προβλέπεται ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παραχωρήσουν στα αρμόδια όργανα εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων που κατέχουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.
Για τα επιχειρηματικά πάρκα, οι επιχειρήσεις που θα εγκαθίστανται θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και θα υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης.
Σε ό,τι αφορά στην απλοποίηση της αδειοδότησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου.
Ακόμη, προβλέπεται η δημιουργία Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, με κύρια αποστολή την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών.
Η διαβούλευση για το «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο»  θα διαρκέσει  μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου.