Πρώτη συνάντηση ομάδας εργασίας για την απελευθέρωση των οδεύσεων των λεωφορειακών διαδρομών

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο ΟΣΕΘ για συνεργασία με τους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης και τον ΟΑΣΘ ώστε να απελευθερωθούν οι οδεύσεις των λεωφορειακών γραμμών, πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη σύσκεψη της ομάδας εργασίας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού. 
Στην πρώτη αυτή συνάντηση της ομάδας εργασίας, συμμετείχαν με εκπροσώπους τους οι δήμοι Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Καλαμαριάς και Βόλβης, με σκοπό την αντιμετώπιση των εμπλοκών και καθυστερήσεων στις οδεύσεις των λεωφορειακών γραμμών λόγω εμποδίων όπως η παράνομη στάθμευση.
 
Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Γιάννης Τσιωνάς, αντικείμενο της ομάδας εργασίας είναι α) να εντοπίσει τα σημαντικότερα σημεία που δημιουργούνται προβλήματα, β) να προτείνει τρόπους στοχευμένης και άμεσης παρέμβασης και γ) να διερευνήσει και υλοποιήσει τις διαδικασίες με τις οποίες μπορούν να γίνουν πράξη οι προτεινόμενε ς παρεμβάσεις ώστε να έχουν τη μέγιστη θετική επίδραση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. 
 
Κρίσιμη είναι η συμβολή του ΟΑΣΘ στην ομάδα εργασίας, καθώς συνεισφέρει στον εντοπισμό των «μελανών σημείων» παρεμπόδισης της κυκλοφορίας, βασιζόμενος στην καταγραφή περιστατικών εγκλωβισμού και αύξησης χρόνων διαδρομής, καθώς και η συμβολή των Δήμων, οι οποίοι έχουν την συνολική διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων. 
 
Όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους των περισσότερων δήμων που συμμετείχαν στη συνάντηση, η αστυνόμευση είναι ελλιπής και δεν μπορεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ενώ υπάρχουν ακόμα και φαινόμενα δολιοφθοράς (π.χ. καταστροφή οριοδεικτών). Για το λόγο αυτό αναζητούνται μόνιμα μέτρα, ώστε να επιφέρουν διαρκή αποτελέσματα.