ΠΚΜ: να οριστεί από την κυβέρνηση ως αργία η ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Να οριστεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ως αργία ζητά από την κυβέρνηση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε σχετική ανακοίνωσή της επισημαίνεται ότι η υπάρχουσα νομοθεσία καταργεί σχετικό άρθρο και δεν υφίσταται πλέον η αρμοδιότητα των περιφερειαρχών να ορίζουν ημέρες υποχρεωτικής αργίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε καλέσει πριν ένα χρόνο τα συναρμόδια υπουργεία να επανεξετάσουν αυτό το θέμα.

Η αργία του Αγίου Πνεύματος πάντως θα ισχύσει και φέτος για τα καταστήματα της πόλης καθώς για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης υπάρχει παλαιότερη απόφαση του τότε νομάρχη Θεσσαλονίκης (από το 2002), η οποία δεν έχει ανακληθεί και ορίζει τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων.