Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Δέλτα

Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» εντάχθηκε ο Δήμος Δέλτα με ποσό 221.000 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την τελευταία συνεδρίαση αποδέχθηκε τη χρηματοδότηση και αποφάσισε την εκτέλεση του έργου, με τη χρηματοδότηση να συμπληρώνεται με 53.040 ευρώ από ίδιους πόρους.
Πριν από λίγους μήνες, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο μελέτη που προβλέπει ότι τρεις νέες παιδικές χαρές θα κατασκευαστούν στις Κοινότητες Χαλάστρας (2) και Νέων Μαλγάρων, ενώ θα πραγματοποιηθούν ανακατασκευές στις Κοινότητες Σίνδου, Καλοχωρίου, Διαβατών, Κυμίνων και Βραχιάς. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε 806.935 ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από δημοτικούς πόρους.
Επιπροσθέτως, δύο (2) παιδικές χαρές στη Σίνδο πρόκειται να ανακατασκευαστούν με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Σημειωτέον ότι επιπλέον δυο (2) παιδικές χαρές ήδη έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στα Διαβατά και στο Καλοχώρι, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή μίας (1) ακόμη στη Ν. Μαγνησία με χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΛΠΕ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
Με την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων για την πιστοποίηση όλων των παιδικών χαρών όλων των Κοινοτήτων του Δήμου Δέλτα, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά την συντήρηση, ανακατασκευή ή κατασκευή 25 παιδικών χαρών κατανεμημένες στις 3 Δημοτικές Ενότητες.
Η χρηματοδότηση όλων των έργων καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Δέλτα, από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» του Υπουργείου Εσωτερικών και από ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Οι κατασκευές και οι ανακατασκευές γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Οι εργασίες και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στις εν λόγω παιδικές χαρές βασίστηκαν στις γενικές αρχές σχεδιασμού με σκοπό την πιστοποίηση και λειτουργία τους και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον ηλεκτροφωτισμό τους, την προμήθεια δαπέδων ασφαλείας, οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.