Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για την απόδοση 218 νέων επαγγελματικών αδειών στις λαϊκές αγορές

Με απόλυτη επιτυχία και πλήρη διαφάνεια ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης που οργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την απόδοση 218 νέων επαγγελματικών αδειών στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τις νέες άδειες που προέκυψαν λόγω της κένωσης για διάφορους λόγους ισάριθμων θέσεων στις λαϊκές αγορές, έλαβαν με πιστή τήρηση της νομιμότητας,  άνεργοι δικαιούχοι.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξασφάλισε ανοικτές, διαυγείς διαδικασίες, επιλέγοντας να κληρωθούν οι άδειες,  μεταξύ  των δικαιούχων που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον, με το δημόσιο χαρακτήρα της κλήρωσης, τη διεξαγωγή της υπό την επίβλεψη δικαστικού λειτουργού, καθώς και τη ζωντανή μετάδοση της  στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα  της ΠΚΜ.
Συγκεκριμένα, από τις 218 νέες άδειες που κληρώθηκαν, αποδόθηκαν οι 172, ενώ 46 έμειναν αδιάθετες, καθώς δεν υπήρξαν υποψήφιοι δικαιούχοι σε ορισμένες κατηγορίες των ειδικών  κοινωνικών  κριτηρίων που προβλέπει η νομοθεσία. Παράλληλα κάθε νέα άδεια αντιστοιχήθηκε χωρίς χρονοτριβή με τις ανάλογες θέσεις, σε πρώτη φάση σε τρεις λαϊκές αγορές, ώστε οι νέοι κάτοχοι τους να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν άμεσα.