Ηλεκτρονικό αρχείο ακινήτων δημιουργεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης

“Ασπίδα” για τα οικονομικά του δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, στο οποίο καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία για το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του δήμου.
Σε αυτό το δημοτικό κτηματολόγιο που έχει δημιουργηθεί αποτυπώνονται και οι διεκδικήσεις του δήμου Θεσσαλονίκης απέναντι στο ελληνικό δημόσιο και σε άλλους φορείς για την παραχώρηση εκτάσεων που προορίζονται για κοινωφελείς χρήσεις.
 Ο δήμος Θεσσαλονίκης αποκτά το δικό του δημοτικό κτηματολόγιο μέσα  από τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.
Πέρα από τα δημοτικά ακίνητα, στο ηλεκτρονικό μητρώο που έχει δημιουργηθεί καταγράφονται και περίπου 120 οικοπεδικές εκτάσεις τις οποίες διεκδικεί ο δήμος Θεσσαλονίκης για κοινωφελείς χρήσεις από φορείς του ελληνικού δημοσίου.
Στην κορυφή των διεκδικήσεων βρίσκονται δεκαοκτώ οικόπεδα, χαρακτηρισμένα ως χώροι σχολείων, που έχουν περάσει στο Υπερταμείο, αλλά και ζώνες του παραλιακού μετώπου που βρίσκονται στα χέρια της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου.
Μέχρι στιγμής στο μηχανογραφημένο δημοτικό κτηματολόγιο έχουν καταγραφεί 375 ακίνητα του δήμου Θεσσαλονίκης.