7η εκπομπή: Ιστορία και Πληροφορική (Γ.Ε.Λ.)

00:00
 

Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων στα μαθήματα Ιστορία & Πληροφορική για τα Γ.Ε.Λ.