6η εκπομπή: Φυσική (ΓΕΛ)

00:00
 

Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων στο μαθήμα Φυσικής για τα Γ.Ε.Λ.