5η εκπομπή: Βιολογία και Κοινωνιολογία (Γ.Ε.Λ.)

00:00
 

Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων στα μαθήματα Βιολογία και Κοινωνιολογία για τα Γ.Ε.Λ.